Cập nhật tin tức 3Ghỗ trợ 3Gtin tức viễn thông, video hỗ trợ cài đặt 3G, Lỗi Dcom 3G liên tục , thường xuyên gửi đến bạn đọc

Sau đây mình đưa ra một phương pháp dễ thực hiện. Mình làm công việc bán Dcom 3G. Lỗi này cũng khá nhiều trường hợp mắc phải. Chỉ cần 1 điều chỉnh rất đơn giản chiếc Dcom 3G sẽ kết nối bình thường.

Nguyên nhân: Do khu vực đang sử dụng có sóng 3G Viettel yếu hoặc D-Com 3G đang để ở chế độ chỉ nhận sóng UMTS.

Giải pháp: cài đặt chế độ nhận sóng tự động

Quy trình

1. Vào Công cụ > Lựa chọn > Mạng > Loại mạng

2. Trong mục loại mạng, chọn “Ưu tiên UMTS”

3. Áp dụng > OK và kết nối lại.

Chúc các bạn thành công

Lỗi Dcom 3G :      “Lỗi 797 ” của Dcom 3G Viettel và cách khắc phục

Advertisements