Cập nhật tin tức 3Ghỗ trợ 3Gtin tức viễn thông, video hỗ trợ cài đặt 3G, Lỗi Dcom 3G liên tục , thường xuyên gửi đến bạn đọc

Kiểm tra tốc độ thực tế Usb 3g Huawei E367 Tốc độ 28.8 Mbps và sim 3g vietnam mobile. Trong quá trình kiểm tra sóng rất tốt. Tốc độ truy cập 3G cao. Thử nghiệm với youtube xem videos HD load nhanh, thử nghiệm trang báo lớn tốc độ tốt

 

Video test thử tốc độ :  Usb 3g Huawei E367 Tốc độ 28.8 Mbps dùng sim 3g vietnam mobile

Advertisements