Cập nhật tin tức 3Ghỗ trợ 3Gtin tức viễn thông, video hỗ trợ cài đặt 3G, Lỗi Dcom 3G liên tục , thường xuyên gửi đến bạn đọc

Nguyên nhân: Máy tính chưa nhận đủ Driver của Dcom 3G

Giải pháp:

Bạn hãy thực hiện các bước sau

  1. Đầu tiên bạn click chuột phải vào My Computer tiếp đến Manager tiếp click Device manager.
  2. Click Modem, Bạn tìm đến phần  Update Driver để update lại Driver.
  3. Bạn tìm đến mục “Ports (COM & LPT)” click chuột phải , và click “Scan for hardware changes”.
  4. Công việc hoàn thành.Bạn khởi động lại máy tính.

Trong nhiều trường hợp vẫn không kết nối được, chúng ta sẽ phải gỡ bỏ phần mềm D-com 3G và thực hiện cài đặt lại.

Lỗi Dcom 3G :  Dcom 3G “Lỗi 628: There was no dial tone”

Advertisements